LATIHAN


Al-Quran & SirahQuran  • Berapakah bilangan ayat surah  Al-Maa’un (الماعون) ?

A.    10 ayat
B.     7  ayat
C.     6 ayat  • Pilih pernyataan yang tepat berkaitan  dengan surah Al-Maa’un.

A.    Maksud surah Al-Maa’un ialah Pertolongan, diturunkan di Mekah.    
B.     Membicarakan tentang kemuliaan dan kebesaran malam Lailatul Qadar.
C.     Menekankan tentang bulan puasa.  • Berikut  adalah bukan berkaitan kitab Al-Quran kecuali :-

A.    Diturunkan kepada Nabi Isa A.S
B.     Untuk  umat Arab sahaja
C.    Mengandungi  114 surah


  • Jelaskan hukum tajwid bagi kalimah     (مَبْلَغُهُم مِّّنَ)

A.  Idgham Mislain
B.  Ikhfa’ Syafawi
C.  Izhar Mutlak  • Berikut ialah huruf-huruf Qalqalah :

A.                كـ ، ب ، ح ، ر
B.                 ق ، ط ، ب ، ج ، د
C.                 م ، ي ، ن ، و
       • Pada malam Lailatulqadr, siapakah yang turun bersama malaikat Jibrail dengan izin Allah membawa segala perkara yang ditakdirkan akan berlaku?

A. Manusia
B. Malaikat
C. Binatang
  • Pilih pernyataan yang berkenaan dengan Al-Quran:

A.    Ia merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w
B.     Ia diterbitkan oleh manusia
C.     Al-Quran ialah mukjizat bagi Nabi Musa a.s  • Kalimah جَــــآءَ dibaca dengan berapa harakat?

A.                            4 harakat
B.                             2 harakat
C.                            5 harakat
  • Surah Asy-Syamsالــشمس )    (   mempunyai berapa ayat?


A.          17 ayat
B.           15 ayat
C.           21 ayat  • Kalimahفَـــإ ذَا    sesuai dengan hukum tajwid berikut:

A.                               Mad Asli
B.                                Ikhfak Hakiki
C.                                Mad Jaiz Munfasil

Sirah


1)      Nabi Muhammad memulakan dakwah dengan cara:

A.      Malap
B.      Terang
C.      Sulit


2)      *Nabi Muhammad adalah Ketua Negara
   *Penduduk Madinah bebas menganut dan mengamalkan agama masing-masing
  *Penduduk Madinah mesti hidup bersatu padu
Pernyataan diatas menunjukkan:

A.     Piagam Madinah
B.       Perjanjian Aqabah
C.       Perjanjian Hudaibiah


3)       Bila berlakunya pembukaan Kota Makkah?
A.      10 Ramadhan tahun ketujuh hijrah
B.      10 Ramadhan tahun kelapan hijrah
C.      10 Ramadhan tahun kesepuluh hijrah

No comments:

Post a Comment